Vážení členové a partneři Komory SNS,

jak jsme Vám nedávno avizovali, připravuje naše komora na nadcházející období řadu podnikatelských misí do zajímavých teritorií.

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost účasti na doprovodné podnikatelské misi do KAZACHSTÁNU, která se bude konat v termínu 11. – 15. června 2012 při příležitosti 6.zasedání Česko-kazachstánské mezivládní komise (MVK).

Jak vidíte na přiloženém programu, v rámci cesty navštívíme dva regiony - Almaty a Usť-Kamenogorsk a v obou předpokládáme organizovat akce s cílem vyhledávání nových možností a partnerů pro české firmy v tomto teritoriu.

Oficiální delegaci ministerstva průmyslu na jednání MVK povede náměstek ministra Milan Hovorka, který se také našich akcí zúčastní.

S ohledem na potřebu kvalitní přípravy – zejména vyhledávání potenciálních kazachstánských partnerů – jsme nuceni termín uzávěrky stanovit již na 27. duben 2012.

Těšíme se na další společnou a pro Vás přínosnou akci.

S pozdravem
Ing. František Masopust
výkonný ředitel
Komora SNS
tel.: +420 266 721 814
fax: +420 266 721 813
masopust@komora.cz

Přílohy:
Kazachstan2012program-mise_CZ.xls
Kazachstan2012-prihlaska.doc
Kazachstan2012firemni-profil.doc