V souladu se stanovami byl představenstvem svolán řádný 15. Sněm Komory SNS.

Sněm se konal 10. května 2012 od 14.00 hodin v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze.

V programu letošního sněmu byly opět po třech letech volby do orgánů komory – představenstva a dozorčí rady.

Jak uvedl výkonný ředitel a člen představenstva Komory SNS Ing. František Masopust - na první část sněmu byli tradičně pozváni všichni velvyslanci zemí SNS v České republice, kteří by nabídli informace o možnostech rozvoje obchodně ekonomické spolupráce s ČR.

Pozvání tradičně přijali také představitelé partnerských ministerstev (MPO, MZV) a dalších státních i nestátních institucí. (-r)

Z jednání 15. Sněmu KSNS