Mezinárodní výstava ´Komplexní bezpečnost - 2012´ představí nejrůznější prostředky k zajištění občanské bezpečnosti a civilní obrany státu. Uskuteční se v Moskvě 22.-25. 5. 2012.

Organizátory Salónu 2012 jsou Ministerstvo pro mimořádné situace RF, Ruské ministerstvo vnitra, Pohraniční služba Ruské federace a Vojska ministerstva vnitra za podpory např. Federální služby vojenské policie, FSB, Ministerstva zahraničních věcí RF a řady dalších centrálních úřadů Ruské federace.

Hlavním tématem mezinárodní akce je modernizace, vědecko-technické a technologické zabezpečení v oblasti komplexní bezpečnosti státu.

Připravují se expozice vývojářů, výrobců a uživatelů soudobých prostředků a technologií v oblasti prevence a likvidace následků mimořádných situací.

Organizátoři mají zájem o účast příslušných českých úřadů, podobných organizací a společností zabývajících se výrobou produkce k zajištění podmínek každodenní bezpečnosti života občanské společnosti.

Pro zahraniční účastníky jsou organizátoři připraveni poskytnout výstavní prostory za zvýhodněných podmínek.

Bližší informace o V. Mezinárodním salónu ´Komplexní bezpečnost - 2012´ je možné získat na stránkách www.isse-russia.ru, email dmd@mchs.gov.ru, fax: +7(495)624-84-10

Část programu salonu se udehraje na zkušebním polygonu v Noginsku, Moskevské oblasti.