Česko-indická obchodní komora ve spolupráci se Sdružením pro zahrační investice - AFI a mezinárodní advokátní kanceláří Kinstellar si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma Obchodní etiketa a specifika jednání v Indii.

Účastníky semináře přednášející seznámí se základními principy a pravidly obchodního jednání s indickými partnery a celkovou charakteristikou podnikatelského prostředí v Indii. Účastníkům budou poskytnuty praktické informace zaměřené na specifika a odlišnosti v obchodním i veřejném sektoru od odborníků, kteří mají s tamějším prostředím bohaté zkušenosti.

Témata:
» Vztahy českých a indických subjektů na mezivládní úrovni a aktuální průběh vzájemné spolupráce, perspektivní obory a dostupnost veřejných zakázek pro podnikatele
» Jednání s indickou stranou ve veřejném sektoru, jeho průběh a specifika, úloha a možnosti velvyslance při podpoře vzájemných česko-indických obchodních vztahů
» Rysy obchodního jednání s indickými obchodními partnery, hlavní odlišnosti od standardního „evropského“ jednání, průběh uzavírání kontraktu v Indii – čeho se vyvarovat, nač si dát pozor

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání Vašich případných dotazů, postřehů a námětů před konáním semináře na emal: info@czechindia.com

Přednášející:

» Milan Hovorka (náměstek ministra průmyslu a obchodu)
» Cyril Svoboda (ředitel Diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničních věcí)
» Jaromír Novotný (velvyslanec České republiky v Indii v letech 2001 až 2006)
» Josef Hrubec (obchodní zástupce české společnosti LINET v Indii)

Panelisté:
» Kumar Ravindra (indický podnikatel působící v České republice)
» Jaroslav Hubáček (ředitel pro strategii, FANS)
» Jan Tilinger (předseda Občanského sdružení Surya, autor projektu sluneční školy v Indii)
» Kamil Blažek (partner, Kinstellar)
» Michal Kašík (obchodní zástupce indické společnosti Indo-MIM v České republice)
» N. N. (Škoda Auto)

Moderuje: Sunethra Boyinová

Program:
08:30 – 09:00 Registrace účastníků, snídaně
09:00 – 10:30 Obchodní a hospodářské vztahy ČR – Indie (Milan Hovorka)
Jednání s indickými zástupci ve veřejném sektoru (Jaromír Novotný, Cyril Svoboda)
10:30 – 11:00 Přestávka, občerstvení
11:00 – 11:30 Specifika jednání s indickými obchodními partnery (Josef Hrubec)
11:30 – 12:45 Panelová diskuze
12:45 – 13:00 Závěrečné slovo a networking

Termín konání semináře: 5. dubna 2012 od 9 hod do 13 hod.

Místo konání: Kinstellar, Na Příkopě 19, Praha – Staré Město

SEMINÁŘ PROBĚHNE V ČESKÉM JAZYCE
KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA

Účast na semináři je pro registrované účastníky zdarma.

Dovolujeme si Vás požádat o potvrzení Vaší účasti na kontakt:
info@czechindia.com

Přílohy

Indie2012-Kinstelar-Obchodni-etiketa.pdf