Ministersvo zahraničních věcí ČR pořádá ve spolupráci s partnery 8. diskusní fórum, které si klade za cíl projednat otázky potenciálních změn v obchodních podmínkach pro české podnikatele v kontextu aktuálních informací

R U S K O – o b c h o d n í p a r t n e r

Témata:
* současný stav obchodní výměny mezi ČR a RF a perspektivní příležitosti
* aktuální změny v obchodním prostředí RF a právní aspekty působení v teritoriu
* potenciální změny v obchodních podmínkách pro české podnikatele v kontextu
vstupu Ruska do WTO
* Celní unie Rusko – Kazachstán – Bělorusko, Jednotný hospodářský prostor
* podpora exportu ze strany podnikatelských asociací a svazů
* financování a pojišťování investic a obchodu
* diskuse – řešení konkrétní problematiky otevřené účastníky fóra

Účast na fóru není zpoplatněna.

Přihlášky na akci a případné dotazy mohou zájemci zasílat na
adresu akce@czech.cz. Uzávěrka přihlášek 20. 4. 2012.

V přílohách naleznete oficiální pozvánku, program a přihlášku. Účast není zpoplatněna.

S ohledem na omezene kapacity sálu doporučujeme včasné přihlášení. Později hlášení zájemci nemusí být z výše uvedeného důvodu uspokojeni.


Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Z pověření organizátorů
Ing. Jan Špunda
koordinátor marketingové komunikace
Česká centra
Václavské nám. 49
110 00 Praha 1
T: +420 234 668 252
E: spunda@czech.cz
http://www.czechcentres.cz

Přílohy:
O fóru - MZV - Aktuální Rusko 2012.doc
MZV-Rusko-forum2012 - Program.pdf
MZV-Rusko-forum2012 - Pozvanka.pdf