Komora SNS připravuje v tomto roce řadu podnikatelských misí do zajímavých teritorií.

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost účasti na doprovodné podnikatelské misi do KAZACHSTÁNU, která se bude konat v termínu 11. – 15. června 2012 při příležitosti 6.zasedání Česko-kazachstánské mezivládní komise (MVK).

V rámci cesty budou navštíveny dva regiony - Almaty a Usť-Kamenogorsk a v obou místech se připravuje organizovat akce s cílem vyhledávání nových možností a partnerů pro české firmy v regionu.

Oficiální delegaci ministerstva průmyslu na jednání MVK povede náměstek ministra Milan Hovorka, který se rovněž akcí Komory SNS zúčastní.

S ohledem na potřebu kvalitní přípravy – zejména vyhledávání potenciálních kazachstánských partnerů – byl termín uzávěrky stanoven již na 27. duben 2012.

Kontakty:

Ing. František Masopust, výkonný ředitel, Komora SNS
tel.: +420 266 721 814
fax: +420 266 721 813
masopust@komora.cz

Přílohy:
Kazachstan2012program-mise_CZ.xls
Kazachstan2012-prihlaska.doc
Kazachstan2012firemni-profil.doc