V rámci přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v ČR Sergeje Kiseleva 1. místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem Sobotkou, jehož každoročním garantem je Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., se v Hlavním sále Senátu setkali představitelé více než šedesáti českých firem exportujících do Ruska se členy senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zástupci ruského velvyslanectví a obchodního zastoupení, jakož i s představiteli ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí.

Foto Komora SNS
V oficiálním úvodu s hodnocením česko – ruské obchodní spolupráce v uplynulém roce
a perspektiv pro budoucnost vystoupil 1.místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, ruský velvyslanec Sergej Kiselev, zástupce senátního výboru Jiří Bis, předseda představenstva Komory SNS Václav Petříček, náměstek MPO Milan Hovorka, náměstek MZV Tomáš Dub a výkonný ředitel Komory SNS František Masopust.

Foto Komora SNS
Druhá část setkání nabídla všem účastníkům akce možnost k neformálním rozhovorům
o otázkách spojených s rozvojem českého exportu do RF, možnostech na jeho rozvoj i o problémech s ním spojených.