V Praze na Slovanském ostrově v Praze se odehrál další ročník mimořádné společenské události XI. Česko - ruského podnikatelského plesu.

Snímek ze zahájení plesu 2012Tradiční akce se konala 23. února 2012 od 20.00 hodin v Žofínském paláci.

Akci připravila Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS s partnery.

FOTOGALERIE ->1, FOTOGALERIE ->2


Záštitu tradičně převzal Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice j.e. Sergej Kiseljov.

Hlavními partnery XI. Česko - ruského podnikatelského plesu v roce 2012 byly Skupina PČRB, ŠKODA JS a.s., Rudolf Kämpf s.r.o., ALTA a.s.

Jako významní partneři ples podpořily firmy:

VEMEX s.r.o., Česká exportní banka a.s., OHL ŽS a.s., FANS a.s., Mavel a.s., Komerční banka a.s., PSG International a.s., MAS ClearSight CZ a.s.

Zástupci společnosti Rudolf Kämpf předali dvěma významným hostům plesu, velvyslanci RF v ČR Sergeji Kiseljovovi a místopředsedovi Senátu ČR Přemyslu Sobotkovi, dva unikátní exponáty z Muzejní kolekce porcelánu Rudolf Kämpf: vázy dekorované 14 karátovým zlatem.

V programu XI. česko - ruského podnikatelského plesu, který se odehrával ve všech sálech Paláce Žofín, učinkovali:

Septet Plus D. Kaprase se svými sólisty. Vystoupili Monika Absolonová, Michal David, Felix SLováček, Vágner Family, Vladimír Boldt, Elvis Presley Revival Band, Miniband Martina Pešla. Na plese hrály Cimbálová muzika ´Javorník´ a diskžokej Martin Hrdinka.

Při slavnostním zahájení plesu, který uváděla Martina Kociánová, patřila k nejpůsobivějším tématická módní přehlídka návrhářky Marie Zelené.

Fotografie z XI. Česko - ruského podnikatelského plesu 23. února 2012 v Praze:

FOTOGALERIE ->1, FOTOGALERIE ->2

Fotoreportáž i-RU.CZ ...>>>