Mezinárodní strojírenský svaz, Doněcká národní technická univerzita a řada předních univerzit a organizací po celém světě pořádají 17.-22. září 2012 v Sevastopolu XIX. Mezinárodní vědecko-technickou konferenci pod názvem ´Strojírenství a technosféra XXI století´.

Cílem konference je výměna vědeckých a technických informací, identifikace slibných směrů a způsobů vytváření a rozvíje nové techniky a technologií, rozvoj společných výzkumných programů, mezinárodní spolupráce, navázání podnikatelských kontaktů a obchodních vztahů v dané oblasti.

Předchozí konference se zúčastnili vědci a odborníci ze 16 zemí světa.

Vysoká účast přispěla k rozvoji perspektivních kontaktů a budování tradic společné diskuse o zásadních otázkách dneška.

V průběhu letošní konference se bude konat XIII. Kongres Mezinárodní unie strojních inženýrů (MSM).

Pracovní jazyky - ukrajinština, ruština, angličtina, němčina a francouzština. Připravuje se Sborník konference.

Zájemci o Program, podmínky účasti a kontakty najdou další informace v Přílohách.

Přílohy:
Sevastopol-Info_2012_rus.doc
Sevastopol-Info_2012_angl.doc