V Centru Mezinárodního obchodu v Moskvě se bude 25. dubna 2012 konat II. Mezinárodní ekonomické fórum ´Kaspický dialog - 2012´. Posláním fóra je posouzení využití potenciálu regionů v okolí Kaspického moře pro rozvoj vzájemně výhodné mezinárodní spolupráce.

Hlavní akcí Fóra se stane ´V. Kaspické energetické fórum´ pod heslem ´Energie Kaspiku – Energie míru´.

Celá akce bude věnována rozvoji spolupráce v oblasti inovací v těžebních činnostech nerostných surovin, při výstavbě a modernizaci infrastruktury, průmyslových objektů odvětví petrochemie, plynárenství a elektroenergetiky.

Samostatnou otázkou bude ochrana životního prostředí v rámci Kaspického rogionu.

Organizátoři zvou cestou OZ RF v Praze české firmy, zainteresované na spolupráci v uvedených odvětvích.

Další informace v ruštině a angličtině jsou dostupné na stránkách:
http://www.caspiansovet.ru, http://www.ros-con.ru

Kontakty: tel. +7 (499) 480 0185, e-mail: cef2012@mail.ru.

http://www.caspiansovet.ru