Na základě četných připomínek představitelů českých firem účastnících se obchodních aktivit na teritoriu Ruské federace, ale i ruských firem rozvíjejících své podnikání v ČR, že je silný deficit erudovaných pracovníků ovládající znalosti specifik obou trhů a zároveň ovládající standardy platné v České republice a na trhu Evropské unie.

Proto se Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze spolu s Moskevskou městskou univerzitou Vlády Moskvy a společností Academy center o.p.s - pod záštitou hlavních měst Prahy a Moskvy - rozhodly přijít s produktem, který má tento problém napomoci postupně odstraňovat.

Program “Academy learning“ v sobě zahrnuje realizaci společného bakalářského studijního programu v oboru „Ekonomika a management“, který bude probíhat v ruském jazyce a převážné v Moskvě.

Účastníky budou především ruští studenti, kteří obdrží diplom Ruské federace, bakalářský diplom VŠE v Praze společně se suplementem o jeho platnosti v zemích EU.

Studium je otevřeno i pro české studenty, kteří mají možnost na základě kreditního systému část svého studia na VŠE absolvovat v Moskvě.

Nedílnou součástí programu je jeho doplňková část, která zahrnuje mimo jiné realizaci odborných stáží, řešení vědecko- výzkumných prací a podnikových analýz, bakalářských prací, prezentace firem a přímý kontakt na moskevské ekonomické a firemní prostředí.

Zároveň prostřednictvím speciálních firemních edukačních kurzů bude umožněno zaměstnancům firemních partnerů programu se dále odborně vzdělávat.

Ustavovaná „Akademická rada programu“ je koncipována tak, aby program autoritou svých členů podpořila a aktivně jej napomohla v celém komplexu rozvíjet.

O významu, který který tomuto programu přikládá hl. město RF Moskva je jmenování za členy rady pana Sergeje Jevgeněviče Čerjomina, ministra zahraničně obchodních a mezinárodních vztahů Vlády Moskvy, který je také předsedou moskevské části Pracovní skupiny ČR – Moskva a paní Alexandry Borisovny Alexandrovné, ředitelky státní služby Vlády Moskvy.

Členy Akademické rady programu a jeho komisí se s cílem vytvořit efektivní platformu dalšího rozvoje vzájemných hospodářsko – ekonomických vztahů stanou jak reprezentanti státních institucí a agentur, tak i firemní partneři, a to především představitelé významných českých a ruských firem, kteří o členství projeví zájem a aktivně se do něj zapojí.

Členem Akademické rady za českou část je předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS, Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., který je také předsedou české části Pracovní skupiny ČR – Moskva.