Hospodářská komora České republiky ve spolupráci se Srbskou obchodní a průmyslovou komorou organizuje dne 25. října 2011 od 9:00 do 15:00 v Kongresovém sále budovy Hospodářské komory ČR (Freyova 27/82, Praha 9 – Vysočany) „MATCHMAKING EVENT“, tedy podnikatelskou kontaktní akci u příležitosti návštěvy delegace srbských firem v ČR.

Dovolte mi, abych Vaši firmu jménem Hospodářské komory České republiky a Srbské obchodní a průmyslové komory na tuto akci pozval.

Kontaktní akce je součástí projektu schváleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci programu AID FOR TRADE. Na krátkou úvodní informační část navážou bilaterální schůzky mezi srbskými firmami a jejich českými partnery dle předem stanoveného harmonogramu. V příloze zasíláme seznam všech členů srbské delegace s uvedením firemního profilu a zájmu o spolupráci v angličtině.

Účast na semináři je díky finanční podpoře programu AID FOR TRADE zdarma. V případě zájmu potvrďte svou účast na e-mail tycova@komora.cz s uvedením následujících údajů: jméno a příjmení, pozice, název firmy, kontakt a především číslo a název firmy, se kterou si přejete sjednat schůzku. Jednacím jazykem bude angličtina.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Jiří Hansl
vedoucí projektů EU / Head of EU Projects
Zahraniční odbor / Foreign Department
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY / CZECH CHAMBER OF COMMERCE
Freyova 27/82 | CZ-190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 266 721 503| Fax: +420 266 721 695
hansl@komora.cz

Přílohy:
Srbsko2011-B2B-AgendaEN.doc
Srbsko2011-profily-spolecnost.xls