Sdružení pro zahraniční investice - AFI, Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Technologická agentura České republiky (TAČR), kteří jsou vyhlašovateli 2. ročníku soutěže "Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou", oznámili, že prodlužují termín pro podáíní přihlášek do 18. listopadu 2011.

Do soutěže je možné se přihlásit ve dvou kategoriích:

1. Nejlepší spolupráce roku (projekty mezi podniky a vysokými školami)
2. Cena Technologické agentury ČR (projekty mezi podniky a výzkumnými organizacemi včetně vysokých škol)

Do obou soutěží se lze přihlásit pomocí jednoho formuláře http://www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2011

Ve svém dopise organizátoři dále uvádí:

Vážení, je naší milou povinností oznámit Vám, že po měsících příprav bylo úspěšně završeno vzájemné propojení soutěže Nejlepší spolupráce roku a soutěže Česká inovace, čímž vzniká otevřená platforma pro podporu inovací, spolupráce mezi podniky a výzkumnou sférou a sdílení informací a zkušeností mezi soukromým sektorem, institucemi terciárního vzdělávání a subjekty působícími v oblasti vědy a výzkumu.

Společný projekt byl odstartován tiskovou konferencí dne 14.9.2011 v Muzeu Kampa v Praze.

Díky spojení Nejlepší spolupráce roku s Českou inovací nyní můžeme intenzivněji zasáhnout relevantní subjekty inovačního cyklu a více je inspirovat k realizaci nejen společných projektů. AFI a AmCham se stávají spoluorganizátory České inovace, v rámci níž je možné se hlásit do dalších soutěžních kategorií:

1. Inovační nápad (Inovativní nápady jednotlivců, studentů i akademických týmů)
2. Nadějná inovace (Nadějné inovace živnostníků a začínajících podniků)
3. Inovační hvězda (Inovační hvězdy mezi malými a středními firmami)
4. Inovativní firma (Velké inovativní podniky a korporace)
5. Česká inovace 2011 (Absolutní vítěz)

Kategorií je tedy celkem SEDM! Hledáme nové české nápady a spolupráce!

Společná platforma má za cíl zviditelnit a ocenit české firmy i jednotlivce, společné projekty firem s výzkumnými organizacemi a všechny, jež mají inovativní nápady a podnikatelského ducha.

Za účelem realizace tohoto projektu byla založena obecně prospěšná společnost Česká inovace, ve které spojily své síly významné tuzemské firmy, neziskové organizace, zástupci univerzit i jednotlivci.

Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Technologická agentura České republiky a projekt podporuje také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Přihlášky do soutěže Nejlepší spolupráce roku a Cena Technologické agentury jsou přijímány online na webu http://www.spolupraceroku.cz/.
Přihlášky do soutěže Česká inovace přijímáme on-line na webu http://www.spolupraceroku.cz/

Pravidla jsou k dispozici na uvedených internetových stránkách

Uzávěrka podání přihlášky do všech výše uvedených kategorií je 18. listopadu 2011. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 2. února 2012

Těšíme se na přihlášené projekty a společné slavnostní vyhlášení!

Pokud Vám to možnosti dovolí, věnujte prosím tomuto sdělení krátkou pozornost, případně jej předejte kolegům či relevantním subjektům, pro které by mohl být přínosem.
Děkujeme.

S úctou,
Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Americká obchodní komora v ČR

Ing. Martin Michalov
PR & Marketing Manager
Partnership Programme
Association for Foreign Investment (AFI)
Stepanska 11
120 00 Praha 2
Czech Republic

Phone: (+420) 224 911 750
Mobile: (+420) 725 555 344
Fax: (+420) 224 911 779
E-mail: martin.michalov@afi.cz
www.afi.cz, www.spolupraceroku.cz

Katarina Bendikova | Legal Affairs Manager
American Chamber of Commerce in the Czech Republic
Member of the AmCham Network
Dusni 10 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic
Phone: (420) 222-329-430
Cell: (420) 602-790-012
E-mail: kbendikova@amcham.cz | amcham.cz | czechmarketplace.cz