Rozvoj české účasti na ruské modernizaci

  Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Ruskou federací se v roce 2010 stabilizovala a začíná se opět zvyšovat - potvrdíl ministr obchodu a průmyslu Martin Kocourek v úvodním vystoupení na Byznys dni Ruské federace v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 4. října v Brně.

  M. Kocourek. Foto R. Vlček, i-RU.CZ Celkový česko-ruský obchodní obrat vloni stoupl o 30 proc. a dosáhl 10,3 mld. USD. Pozitivní trend pokračuje i v roce 2011: za období 1-7/2011 se obrat česko-ruského obchodu zvýšil rovněž více jak o třetinu.

  Z českého pohledu je dynamika růstu našeho vývozu do RF potěšující, dodal ministr Kocourek. Česká strana chce dál usilovat o zvyšování účasti na modernizaci ruského palivoenergetického komplexu a podpořit RF při vstupu do WTO.

  Koncem září se v Praze konalo zasedání společné pracovní skupiny s Republikou Tatarstán. Na brněnském veletrhu proběhlo zasedání společné pracovní skupiny pro spolupráci se Sverdlovskou oblastí (5. října).

  První místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, pod jehož patronátem se RBD v Brně konal, ve svém pozdravném vystoupení připomněl, že obchodní vztahy mezi našimi zeměmi mají velice bohatou tradici a sahají nejméně k přelomu 19. a 20. století.

  Potvrdil, že je stále zastáncem přístupu, kdy politici nemají zasahovat do obchodů a diktovat podnikatelům jejich podmínky, ale měli by se snažit vytvářet co nejoptimálnější rámce pro jejich činnost. Sobotka tradičně vzácné ruské hosty srdečně přivítal a zdůraznil, že ´seriózní byznys dělá dobré přátele´.

  ´Rosatom´představil funkční maketu dostavby AE Temelín

  Hovoří S. Kiseljov. Foto R. Vlček, i-RU.CZRuský velvyslanec Sergej Kiseljov připomněl, že úspěšně fungují společné pracovní komise s Moskvou a Moskevskou oblastí, St. Petěrburgem, Leningradskou a Sverdlovskou oblatí, republikami Baškortostán a Tatarstán. ´V sále jsou přítomní zástupci Moskvy, Volgogradské a Sverdlovské oblasti, Čuvašské a Tatarstánské republiky´, uvedl S. Kiseljov.

  Na brněnském výstavišti byla ve stánku ´Rosatomu´ představena funkční maketa projektu dostavby AE Temelín, nabízeného rusko-českým konsorciem firem. Ruský velvyslenec pozval české firmy k účasti na programu ruské modernizace, ´která může zúčastněným stranám přinést oboustranný prospěch´.

  Koncem října se v Praze uskuteční konference ´Atomexport 2011´ (26.-27.10.) jehož se zúčastní i vedení ´Rosatomu´.

  V programu MSVB byl mj. česko-ruský Seminář o dopravním strojírenství a technické regulaci, jehož se zúčastnila vysoká delegace ruských železnic - společností ´RŽD´ a Ruského sdružení výrobců železniční techniky.

  Česká republika je dobrý´brand´

  Náš velvyslanec v Rusku Petr Kolář, který vystoupil v moskevské funkci v Brně poprvé, podtrhl - že Ruskou federaci považujeme za jednoho z klíčových obchodních partnerů.

  Místopředseda Senátu P. Sobotka a velvyslanec v Moskvě P. Kolář. Foto i-RU.CZVzájemný česko-ruský obchod se v roce 2010 výrazně oživil a podle jeho údajů stoupl o 29,2 proc na 10,4 mld. USD. Za období 1-7/2011 dynamický růst pokračoval a obrat dosáhl 5,6 mld. USD, což je meziroční zvýšení o 38,2 proc. Velvyslanec současně připustil, že koncem roku může dynamika rozvoje výměny zmírnit.

  K perspektivám české angažovanosti na východě P. Kolář uvedl, že přes zvyšující se konkurenci z Činy, Indie a dalších zemí lze předpokládat, že český vývoz do Ruské federace poroste a bude postaven na strojírenské produkci.

  Ruský zákazník je však stále náročnější, v oboru se výtečně orientuje a může si mezi dodavateli vybírat. Pro českého exportéra je proto důležité přizpůsobit se a každou zakázku se snažit tzv.´ušít na míru´.

  Všemu tomu se snaží napomáhat vedle velvyslanectví i české generální konzuláty v RF, zastoupení CT, ČEB i dalších agentur. Ruská modernizace v průmyslu, zemědělství a energetice je českou významnou šancí a příležitostí.

  ´Ruští zákazníci projevují neutuchající zájem o české kotle, turbíny, kogenerační jednotky a další výrobky´, uvedl Kolář. Podle informací velvyslanectví v roce 2010 vyvezlo do RF zboží v položce stroje a dopravní prostředky na 1.050 českých firem(!). A k červnu letošního roku stejný propočet již přesahoval jednu tisícovku.

  Foto i-RU.CZŘada ruských regionů zpracovala nedávno vlastní programy modernizace a rozvoje ekonomiky, pokračoval Kolář. Počítá se v nich s podporou dovozů moderních strojírenských a dalších technologií. Za nejperspektivnější pro české firmy jsou považovány oblasti v Centrálním FO, Leningradská, Sverdlovská, Čeljabinská oblast, Republiky Baškortostán, Tatarstán a další subjekty.

  Klíčovým je zajistit dostupné a levné financování. Velvyslanec podotkl, že ČEB a EGAP poskytují konkurenceschopné finanční produkty, jimiž lze české projekty v RF profinancovat.

  Velmi aktivní jsou v posledních letech i české komerční banky - například KB, ČSOB, UniCredit Bank a další. P. Kolář si uvědomuje, ´nakolik významná je komparativní výhoda - být Čechy v Ruské federaci´. Rating, jaký tam obchodní značka naší republiky dosahuje, je velmi pozitivní. ´Není to jenom sklo, křišťál, hokejisté, škodovky, pivo a lázně a tradičně těžké strojírenství, ale k tomu v poslední době přibývají i nové technologie, výzkum, věda, spolupráce věd. pracovišť a vysokých škol.

  Važme si spolupráce s vysokou přidanou hodnotou, zdůraznil český velvyslanec. ´Rusko se chce modernizovat - nejen v průmyslu a strojírenství, ale například ve zdravotnictví, ap. - a ví, že v tom je jeho budoucnost. Budeme-li náš brend ´Česká republika´ vyvíjet a upevňovat - máme v Rusku nadále přes těžkou konkurenci velké šance uspět´- uzavřel Petr Kolář, český velvyslanec v Moskvě.

  Prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Foto i-RU.CZPrezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel informoval, že HK ČR podepíše v průběhu návštěvy prezidenta Dmitrije Medveděva v Praze smlouvu s Obchodně průmyslovou komorou RF (TPP). Oznámil, že za člena HK ČR byl přijat Klub českých podnikatelů v Ruské federaci.

  Zajímavou informací bylo sdělení, že HK ČR má v plánu zřídit své honorální zástupce v jednotlivých ruských regionech. ´Cílem je mít v rámci dynamiky obchodních vztahů do budoucna provázány vzájemné kroky a mít reálnější a rychlejší přístup k informacím´.

  Mezi vystupujícími z české strany byl i honorální konzul RF v Ostravě Aleš Zedník, který mj. informoval o přípravě podobné akce - Ruského byznys dne v Ostravě - 21.6.2012.

  Také letošní Ruský byznys den 2011 na MSV v Brně zahájil a řídil člen představenstva a výkonný ředitel František Masopust, ve druhé polovině se řízení ujal místopředseda představenstva Komory SNS a viceprezident První čeko-ruské banky Martin Ďurina.

  Stojí za uvedení, že všichni vystupující na závěr akce vedení Komory SNS děkovali za pravidelně vysokou úroveň přípravy brněnského ruského Business dne a vysoce ocenili podíl Komory SNS za úsilí při podpoře českého exportu.

  Připravil: Rostislav Vlček