Změny, kterými prochází obchodní výměna a hospodářská spolupráce s Ruskou federací Komora SNS podporuje a aktivně na nich spolupracuje. Není tajemstvím, že příslušné orgány a instituce v současné době pracují na významných proexportních dokumentech mj. s podporou Komory SNS.

Například v připravované české exportní strategii je významná priorita věnována posílení a stabilizaci obchodních vztahů mezi ČR a RF, uvedl na Ruském byznys dni 4. října v Brně předseda představenstva a předseda Komory SNS Václav Petříček.

Fotografie z průběhu RBD na MSV Brně 4. října 2011

Zúčastněné strany musejí v dokumentech ´naplánovat a co nejkonkrétněji stanovit, jakými nástroji tyto priority naplňovat, abychom neskončili u prázdného hesla´ zdůraznil ve svém vystoupení V. Petříček.

K připravované dvoustranné česko-ruské Deklaraci o zájmech v ´Partnerství pro modernizaci´ V. Petříček uvedl, má být ´živým dokumentem´ naplňovaným reálnými českými a ruskými projekty, zaměřenými na modernizaci různých odvětví obou ekonomik´.

Komora SNS oceňuje práci ČEB a.s., EGAP a.s. a komerčních bank při tvorbě produktů a služeb na podporu exportu s Ruskou federací. Je současně nutno dále prohlubovat spolupráci s ruskými bankovními institucemi. ´Velmi bych se za to přimlouval, aby se předešlo nedorozumění při realizaci společných projektů v Rusku´, dodal V. Petříček.

Za nejdůležitější dokument považuje předseda KSNS schválenou Strategii konkurenceschopnosti ČR, v níž je kladen důraz na podporu českého exportu, rozvoj inovačního a investičního prostředí.

Předseda největšího nestátního subjektu, který má ve své gesci podporu a rozvoj hospodářských vztahů se zeměmi SNS připomněl, že ´náročným úkolem nyní bude proměnit strategii na srozumitelné a spočitatelné produkty´, aby naši ´zahraniční podnikatelští partneři měli alespoň ve střednědobém horizontu jistotu pro své investice a podnikání´.

Nezastupitelnou úlohu zde, stejně jako dosud, sehrává jednání české a ruské části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací. Její další řádné zasedání proběhne v koncem listopadu v Praze.

Podnikatelské mise v ruských regionech budou dál hrát prioritu v činnosti Komory SNS. Nedávno k tomu vedení komory podepsalo dohodu o spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, informoval předseda představenstva a předseda Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS s.o.k., Václav Petříček.
(-r)