ZVIDITELNĚTE SVÉ EXPORTNÍ ÚSPĚCHY V TERITORIÍCH SNS

Přihlaste se do 14. ročníku Exportní ceny DHL UNICREDIT a uspějte v kategorii Exportér teritoria, která je letos zaměřena na země SNS.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 21. října 2011 ve 12:00 hodin.

Soutěžní kategorie
Malá společnost
Středně velká společnost
Exportér regionu --- Královéhradecký kraj
Exportér teritoria --- Společenství nezávislých států
Nejúspěšnější klient CzechTrade
Další ocenění

Zvláštní ocenění CzechTrade za exportní inovaci roku

Soutěž pod záštitou vládní agentury CzechTrade vám navíc nabídne i zajímavé srovnání s ostatními exportéry a zviditelnění vaší firmy u odborné i širší veřejnosti.

Vítězové navíc získávají atraktivní ceny od významných partnerů Exportní ceny DHL UNICREDIT.

Přihlaste se do soutěže ještě dnes prostřednictvím www.exportnicena.cz
Účast v soutěži je bezplatná, pro přihlášení uveďte základní údaje o vaší firmě a jejím exportu.