II. Kongres pěstitelů a obchodníků s obilovinami (II Ukrainian Grain Congress) proběhne ve dnech 17.-18. října 2011 v Kyjevě.


Tématem jsou :

* Základní aspekty světového trhu s obilovinami
* Burzovní obchod s obilovinami, světové zkušenosti na ukrajinské půdě
* Brazilský systém financování výroby obilovin
* Co přinese ukrajinskému trhu s půdou rok 2012?


Je připravován kulatý stůl na téma: EBRD "Mechanizmy efektivní součinností státu a soukromého sektoru na trhu s obilovinami".

Podrobné informace lze nalézt v přiloženém letáku.

Informaci postoupilo Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Ekonomické oddělení


Příloha: informační leták formátu PDF v ruském a anglickém jazyce