Ze zemí východní Evropy je dnes za průkopníka hospodářských změn považováno Moldavsko. Na cestu ekonomické liberalizace a reforem se postsovětská republika vydala hned na počátku 90. let.

Vstupem Rumunska do EU v r. 2007 se Moldavsko stalo bezprostředním sousedem EU. Země má uzavřenu FTA s většinou zemí RCC (Regional Cooperation Council) a zemí SNS.

Od r. 2008 Moldavsko profituje z ATP (Autonomous Trade Preferences) s EU a v r. 2010 posílilo dialog s EU o DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area). Všechny tyto dohody poskytují podnikům působícím v Moldavsku snadný přístup na trhy EU a SNS.

V posledních letech Moldavsko zřídilo po celém svém území zákonem ustavených devět svobodných ekonomických zón - SEZ (FEZ – Free economic zones).

Nachází se v průmyslových oblastech, z nichž dvě jsou zřízeny ve dvou nejdůležitějších průmyslových dopravních uzlech: Mezinárodní svobodné letiště Marculesti a Mezinárodní svobodný přístav Giurgiulesti.
SEZ jsou součástí celních území Moldavska, nicméně jsou ekonomicky odděleny a místním či zahraničním investorům jsou v nich umožněny specifické, preferenční podmínky podnikání.

Celkový objem investic v těchto zónách v prvním pololetí 2010 dosahoval 126 mil. USD (z toho 40 % ve SEZ Kišiněv).

Investoři v moldavských SEZ mají garantovanou působnost a ochranu před legislativními změnami na dobu 10 let.

Na každou investici nad 200 mil. USD hmotného majetku podniku (jako například výrobní či skladové haly, administrativní budovy atd.) v daném teritoriu SEZ - jsou skladovací garance prodlouženy na celou dobu aktivity v zóně, nejdéle však na 20 let.

SEZ, které jsou založeny na 20-30 let, poskytují následující výhody:
- osvobození od DPH
- osvobození od celních poplatků na zboží dovezené do SEZ a následně vyvezené
- osvobození od dodatečných daní, jakými jsou např. spotřební daň nebo jiné
- daně na zboží importované do FEZ a následně exportované
- daň z příjmu je 50 % z výše daní stanovených v Moldavsku.

Další výhody:
- snížení nákladů na odstartování podniku
- významné snížení doby zahájení výrobní činnosti
- možnost využití tzv. „granted facilities“ tj. zázemí v případě, že v zóně je
postavena administrativní budova, investoři mají možnost využívat kanceláře, kantýnu, vysokorychlostní připojení k internetu, zvýhodněné volání, úklidovou službu, ubytovací kapacity atd.
- možnost nákupu pozemku k realizaci investičního záměru
- odborná, legislativní a konzultační podpora v procesu získání povolení k podnikání
- finanční podpora k vytvoření technické a výrobní infrastruktury
omezení rizika ekonomické aktivity.

Vedle SEZ byly v Moldavsku v r. 2010 ve spolupráci s moldavským ministerstvem hospodářství a s podporou zahraničních partnerů rozvojové spolupráce vypracovány čtyři „feasibility studies“ s cílem zřídit nové formy investičních pobídek - tzv. „industrial parks“.

Jedná se o sektorově vymezená území, kde v jedné zóně funguje jak výrobce určitého produktu, tak i jeho subdodavetelé. Tož přináší úspory na výdajích za přepravu, skladování atd. Tyto průmyslové parky by měly fungovat v rámci specifického režimu a přednostního vybavení, jejich účelem je kapitalizace lidského a hmotného potenciálu daného regionu.

Průmyslové parky umožňují redukovat náklady i časové nároky při zahájení výroby. Pomáhají realizovat nákup příslušného pozemku za normativně stanovené ceny, doporučují a poskytují poradenské služby, licence, povolení. Snižují rizikovost podniků, případně umožňují využívat finanční podporu při budování infrastruktury.

V r. 2011 bylo vypracováno dalších 10 feasibility studies, které nabízejí spuštění a rozvíjení dalších parků.

Investiční pobídky pro zahraniční investory jsou nově přehledně zpracovány v angličtině v brožurách a propagačních materiálech moldavského ministerstva hospodářství a jsou dostupné na webových stránkách: www.mec.gov.md a
www.miepo.md.

V přílohách najdete informace o devíti svobodných ekonomických zónách a 10 nabídek „industrial parks“ v Moldavsku.

Přílohy:

sez-moldavsko2011a.pdf
sez-moldavsko2011b.pdf