Přinášíme přehled výstav pořádaných v Bělorusku do konce roku 2015


Soubor .xls








Více viz - Odkaz - beloruske-vystavy2015.xls