Komora SNS se účastní příprav a realizace Ochodní mise do Běloruska (Minsk a Mogilev), kterou zastřešuje Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR a Běloruska, Obchodní a průmyslovou komorou Běloruska v Minsku. Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje.

Bližší informace naleznete v přílohách, informace k Bělorusku na Businessinfo.cz a v Systému i-RU.CZ

Uzávěrka přihlášek je 6. května 2011.

Kulatý stůl pro účastníky obchodní mise pro podnikatele Olomouckého kraje do Běloruska

Cílem kulatého stolu je otevřít nové možnosti firmám pro vstup na trh Běloruska.
Současně je také teoretickou přípravou pro účastníky obchodní mise pro podnikatele Olomouckého kraje do Běloruska, která se uskuteční ve dnech 6. – 9. 6. 2011, jejímž cílem je navázání nových a prohloubení stávajících obchodních kontaktů v Bělorusku.


TERMÍN: středa 11. května 2011 14:00 – 18:00 hod (prezence od 13.30 hod)
MÍSTO KONÁNÍ: RCO, Jeremenkova 40B, Olomouc, salonek BERENICE

Více informací v Přílohách.

Kontakty:

Ing. Eva Stachová, ředitelka
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
Jeremenkova 40B
772 00 Olomouc
Tel./fax: 587 332 066, 067
gsm: +420 602 708 246
e-mail: khkok@khkok.cz
http://www.khkok.cz


Jana Kordačová
zástupce výkonného ředitele,
tajemnice Komory SNS
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.
Freyova 27
190 00 Praha 9
Tel: +420 266 721 815
Fax: +420 266 721 813
e-mail: kordacova@komora.cz

Přílohy:

Mise pozvanka.doc
Firemní profil.doc
Kulatý-stůl_pozvánka.doc