Archiv

Informace o uskutečněných akcích Komory SNS a další zpravodajství

May 2

Sekretariát Komory SNS vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/asistentka generálního manažera

Pracovní náplň: standardní činnost asistenta (pošta, program atd.), podíl na přípravě akcí komory (vytváření seznamů účastníků akcí, zpracovávání firemních profilů), zpracování podkladů pro vyřizování vstupních víz pro podnikatelem do zemí SNS, překlady i

číst dále
Apr 27

Mezinárodní fórum inovačního rozvoje 29.10.-01.11.2013 v Moskvě

´Otevřené inovace´je název Mezinárodního fóra inovačního rozvoje, které 29. října až 01. listopadu 2013 přivítá Moskva v rámci Výstavy úspěchů vědecké a podnikatelské sféry v oblasti inovací.

číst dále
Apr 23

Z vystoupení účastníků semináře na MPO k Celní unii - prezentace

Počátkem dubna se na MPO ČR uskutečnil seminář k Celní unii Ruska, Běloruska, Kazachstánu. V příloze naleznete podrobný program akce a prezentace některých vystupujících.

číst dále
Apr 23

Zájem Ukrajiny o spolupráci s českými firmami na Programu ´GREENENERGY Iniciative´

ICC Ukraine by ráda navázala spolupráci s českými partnery při plnění a rozvoji programu: - Zelená energie (solární a větrná energie, biomasa, bioplyn a energie z důlního metanu); energeticky usporné stavby, biopaliva a ekologická doprava, a další.

číst dále
Apr 23

Dněpropetrovská CHTU zve k napsání kolektivní monografie o konkurenceschopnosti

Ústav průmyslové ekonomiky a organizace výroby GVUZ "Ukrajinské státní chemicko-technologické univerzity" (Dněpropetrovsk) zve, s cílem zveřejňovat výsledky výzkumu vědeckých pracovníků, k účasti na napsání kolektivní vědecké monografie:

číst dále
Apr 23

Konference POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2013 18. - 19. 9. 2013

Na první ročník odborné konference: Povrchové úpravy ve stavebnictví 18.-19.09.2013. Místo: Kulturní centrum Novodvorská, Praha 4. Konferenci společně pořádají spol. Betonconsult, s.r.o. a časopis Povrchové úpravy

číst dále
Apr 23

Mezinárodní webkonference: ´Institucionální rámec ekonomiky v podmínkách transformace´ 14. - 15. 05. 2013

Ukrajinské, polské a ruské vysoké školy zvou k účasti v internetové konferenci na aktuální téma. Zváni jsou zejména vysokoškolští učitelé a lektoři vědečtí pracovníci vědecko-výzkumných institucí, aspiranti, doktoranti, posluchači magistratury, studenti,

číst dále
Apr 22

Nabídka ruské skupiny firem ´Opticenergo´

Skupina firem (www.opticenergo.ru) nabízí českým firmám prostřednictvím OZ RF v Praze spolupráci spočívající v dodávkách různých typů optických přenosových kabelů a taktéž vysokonapěťových elektrických kabelů a armatur.

číst dále