Archiv

Informace o uskutečněných akcích Komory SNS a další zpravodajství

Oct 21

Komora SNS připravuje telemost s Chabarovskem!

Ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu a Dálněvýchodní obchodně průmyslovou komorou v Chabarovsku připravujeme webinář s B2B jednáním mezi zájemci z České republiky a jejich potenciálním partnery z Chabarovského kraje. Webinář se uskuteční dne 26. listopadu od 08.00 hodin.

číst dále
Oct 21

Webinář s Jihouralskou obchodně průmyslovou komorou v Čeljabinsku

Sérii tří online meetingů završila dne 21. 10. Komora SNS webinářem, organizovaným společně s Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu a Jihouralskou obchodně průmyslovou komorou v Čeljabinsku.

číst dále
Oct 20

Jednání zástupců českých firem s partnery ze Sverdlovské oblasti

Ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu a Uralskou obchodně průmyslovou komorou připravila Komora SNS další „webinář“. Více než dvacítka účastníků na spojení (z toho 6 představitelů českých firem) absolvovala dne 20. října více než dvouhodinový meeting.

číst dále
Oct 16

Moldavsko zve do Gagauzie a připravuje se na privatizaci

Ve dnech 23. až 24. října proběhne v moldavském autonomním regionu Gagauzsko investiční fórum, které mimo jiné představí vyhlídky hospodářského růstu regionu, průběh digitální transformace jeho ekonomiky a konkrétní projekty, které by mohly oslovit zahraniční investory. Začátkem listopadu pak v republice proběhne veřejná nabídka některých státních aktiv. Jednat se bude jak o nemovitosti, tak o podíly v podnicích.

číst dále
Oct 16

Webinář Komory SNS s vedením Republiky Karélie

Ve spolupráci s Obchodním zastoupením RF v Praze připravila a zrealizovala naše komora dne 15.října 2020 svůj první seminář prostřednictvím videokonference.

číst dále
Oct 12

Tradiční agrární veletrhy v Moskvě v realitě uzavřených hranic

Od konce září probíhá jako každoročně období tradičních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrhů a výstav v Moskvě. I přes komplikace spojené s pandemií Covid-19 jako jsou zavřené hranice, provizorní nemocnice na jednom z výstavišť, zvýšená hygienická opatření v podobě povinných roušek, rukavic a 1,5 metrových rozestupů, se organizátoři nenechali odradit a navenek ani na chvíli nepřipustili možnost zrušení akcí.

číst dále
Oct 9

RF zve české firmy na tradiční mezinárodní fórum zemí BRICS do Petrohradu

Ve dnech 5. a 6. listopadu bude ruský Petrohrad hostit tradiční Mezinárodní fórum municipalit států BRICS. Akce proběhne ve formátu „BRICS plus“ a její program nabídne účastníkům celkem 36 tematických zasedání. Akce se zúčastní zástupci státních orgánů, podniků, asociací a vědeckých institucí z řady zemí.

číst dále
Sep 30

MZV ČR připravilo pro podnikatele Mapu strategických příležitostí

Nabízíme Vaší pozornosti Mapu strategických příležitostí, kterou připravilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Dokument si klade za cíl představit českým firmám podnikatelské příležitosti ve více než 80 zemích světa.

číst dále