Archiv

Informace o uskutečněných akcích Komory VE&SA a další zpravodajství

Feb 24

Přímá výrobní kooperace mezi českými a kazachstánskými výrobci

Obrátila se na nás Obchodní komora Republiky Kazachstán „ATAMEKEN“. Nabízejí vstup malých a středních investorů z České republiky na kazachstánský trh s cílem realizace přímé výrobní kooperace mezi českými a kazachstánskými výrobci. …

číst dále
Jan 6

Iniciativa k oživení a rozšíření obchodních a výrobních forem spolupráce s firmami na stále významném ruském trhu

Po dohodě s vedením Hospodářské komory České republiky se Komora SNS připojuje k iniciativě, která vzešla z „Česko-ruského výboru při Zahraniční sekci HK ČR“ a nabízíme příležitosti k nalezení potenciálních partnerů. Výbor při ZS HK ČR dojednal s TPP v Moskvě sérii aktivit s cílem rozšířit obchodní a výrobní formy spolupráce s ruskými firmami. Bude se primárně jednat o on-line B2B.

číst dále
Nov 24

Pozvání na 11. zasedání Společné pracovní skupiny pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi MPO ČR a Vládou Moskvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR si Vás dovoluje pozvat na 11. zasedání Společné pracovní skupiny pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi MPO ČR a Vládou Moskvy, které z důvodu koronavirových opatření proběhne formou videokonference. Na zajištění účasti zástupců českých firem s MPO ČR spolupracuje Komora pro hospodářské styky se SNS.

číst dále
Nov 24

František Masopust: Hledáme cesty k návratu

Nabízíme vaší pozornosti komentář předsedy představenstva Komory SNS Františka Masopusta k aktuálnímu stavu spolupráce České republiky s členskými státy SNS, jejím vyhlídkám a současným aktivitám Komory SNS. Ty mimo jiné cílí na rozšíření počtu organizací, s nimiž Komora SNS spolupracuje v zájmových teritoriích. Nově se mezi takovéto organizace zařadily například Asociace malých a středních podniků Ázerbájdžánu či FAO EAS.

číst dále
Nov 4

Komora SNS zve na online konferenci pořádanou MPO ČR a vládou Moskvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje dne 14. 12. 2021 od 10.00 uskutečnit online konferenci se zástupci vlády Moskvy v rámci pracovní skupiny, která byla mezi těmito subjekty ustanovena. MPO ČR nabídlo naší komoře možnost přizvat k tomuto jednání zatím nespecifikovaný počet zástupců českých firem, majících zájmy v hlavním městě Ruské federace.

číst dále
Oct 28

Komora SNS zve na česko-kazachstánský seminář, který se uskuteční u příležitosti zasedání MVK

Komora SNS si dovoluje pozvat vážené zájemce k účasti na semináři, který MPO ČR s Komorou SNS připravily při příležitosti 11. zasedání Česko-kazachstánské mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Seminář se uskuteční dne 12. 11. 2021 od 09.00 do 11.30 hodin v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ul. Politických vězňů 20. Praha 1 (místo může být ještě upřesněno v souvislosti s epidemiologickými opatřeními). Registrace účastníků od 08.30 hodin, jednací jazyk anglický s možností využití simultánního tlumočení do češtiny. Účast na semináři je bezplatná!

číst dále
Sep 21

Ve dnech 19. – 20. října proběhne podnikatelská mise na Ukrajinu s místopředsedou vlády

Dovolujeme si Vás tímto pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu. Mise se uskuteční ve dnech 19. až 20. října 2021 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy prezident Jaroslav Hanák a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

číst dále
Sep 16

Pozvání na online konferenci „Centrum pro investiční projekty na principu „jedné kanceláře“ ICOSO 2021

Dne 30. září od 10:00 do 13:00 pražského času se bude prostřednictvím aplikace ZOOM konat online konference „Centrum pro investiční projekty na principu „jedné kanceláře“ ICOSO 2021. Akce bude věnována problematice lákání evropských investic do Republiky Kazachstán. Z kazachstánské strany se jí zúčastní podnikatelská komunita, zástupci veřejného a soukromého sektoru a vlády. Pořadatelem akce je společnost Suleiman&Partners.

číst dále