Archiv

Informace o uskutečněných akcích Komory SNS a další zpravodajství

Nov 4

Komora SNS zve na online konferenci pořádanou MPO ČR a vládou Moskvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje dne 14. 12. 2021 od 10.00 uskutečnit online konferenci se zástupci vlády Moskvy v rámci pracovní skupiny, která byla mezi těmito subjekty ustanovena. MPO ČR nabídlo naší komoře možnost přizvat k tomuto jednání zatím nespecifikovaný počet zástupců českých firem, majících zájmy v hlavním městě Ruské federace.

číst dále
Oct 28

Komora SNS zve na česko-kazachstánský seminář, který se uskuteční u příležitosti zasedání MVK

Komora SNS si dovoluje pozvat vážené zájemce k účasti na semináři, který MPO ČR s Komorou SNS připravily při příležitosti 11. zasedání Česko-kazachstánské mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Seminář se uskuteční dne 12. 11. 2021 od 09.00 do 11.30 hodin v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ul. Politických vězňů 20. Praha 1 (místo může být ještě upřesněno v souvislosti s epidemiologickými opatřeními). Registrace účastníků od 08.30 hodin, jednací jazyk anglický s možností využití simultánního tlumočení do češtiny. Účast na semináři je bezplatná!

číst dále
Sep 21

Ve dnech 19. – 20. října proběhne podnikatelská mise na Ukrajinu s místopředsedou vlády

Dovolujeme si Vás tímto pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu. Mise se uskuteční ve dnech 19. až 20. října 2021 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy prezident Jaroslav Hanák a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

číst dále
Sep 16

Pozvání na online konferenci „Centrum pro investiční projekty na principu „jedné kanceláře“ ICOSO 2021

Dne 30. září od 10:00 do 13:00 pražského času se bude prostřednictvím aplikace ZOOM konat online konference „Centrum pro investiční projekty na principu „jedné kanceláře“ ICOSO 2021. Akce bude věnována problematice lákání evropských investic do Republiky Kazachstán. Z kazachstánské strany se jí zúčastní podnikatelská komunita, zástupci veřejného a soukromého sektoru a vlády. Pořadatelem akce je společnost Suleiman&Partners.

číst dále
Sep 14

Kazachstánský Šymkent nabízí českým podnikům participaci na investičních projektech

Nabízíme Vaší pozornosti přehled investičních příležitostí a projektů v kazachstánském městě Šymkent, které by rádo uvítalo nové partnery z řad českých firem.

číst dále
Sep 6

České velvyslanectví nabízí českým firmám podporu při prezentaci na Mezinárodní průmyslové výstavě „Týden obráběcího průmyslu Kazachstánu“

Ve dnech 22. až 24. září proběhne v Nur-Sultanu Mezinárodní průmyslová výstava „Týden obráběcího průmyslu Kazachstánu“. Vzhledem ke ztíženým podmínkám vstupu na kazachstánské území nabízí Velvyslanectví České republiky zájemcům o účast možnost zaslat jejich katalog ve zjednodušeném formátu (cca v rozsahu několika stránek, ideálně v ruském jazyce) v termínu do 10.9.2021 na e-mailovou adresu commerce_nur-sultan@mzv.cz. Velvyslanectví je zdarma vytiskne a dá k využití na svém vlastním stánku.

číst dále
Sep 6

Kazachstán zve české firmy na výstavy KazAgro-2021 a KazFarm-2021

Ve dnech 20. až 22. října proběhne v hlavním městě Kazachstánu mezinárodní zemědělská výstava KazAgro-2021. Souběžně s tím se bude v Nur-Sultanu konat také výstava KazFarm-2021, která se bude věnovat problematice chovu hospodářských zvířat, masnému a mlékárenskému průmyslu.

číst dále
Aug 16

Kazachstán zve české podniky na Mezinárodní průmyslovou výstavu „Týden zpracovatelského průmyslu Kazachstánu“

Ve dnech 22. až 24. září proběhne v kazachstánském hlavním městě Nur-Sultanu Mezinárodní průmyslová výstava „Týden zpracovatelského průmyslu Kazachstánu“. Akce bude sestávat z několika tematických fór, výstav a konferencí a jejím cílem bude nabídnout účastníkům efektivní platformu pro navazování nových partnerských vztahů v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

číst dále