Archiv

Informace o uskutečněných akcích Komory VE&SA a další zpravodajství

Jan 5

Dekriminalizace podnikatelských aktivit v Kazachstánu?

15. prosince 2010 byl přijat kazachstánským parlamentem zákon, upravující trestní zákoník v oblasti hospodářské kriminality. Hospodářské trestné činy s malým společenským nebezpečím reklasifikuje na přestupky a přesouvá z trestněprávního do správního říze

číst dále