Konference „Business den Ruské federace“ v rámci MSV – Brno, 2. 10. 2018;