Připravili jsme seminář v rámci výstavy FOR INDUSTRY 2018, který jsme připravili - na výstavišti v Praze Letňanech - ve spolupráci s realizátorem výstavy, společností ABF a.s.

„Podpora a možnosti spolupráce českých obchodních a průmyslových společností s partnery ze zemí SNS

 Akce se bude konat 17.května 2018 od 09.30 do 12.30 hodin ve výstavním centru „EXPO PRAHA LETŇANY“, Business centrum, sál č. 2

Kromě vystupujících z české strany (představitelé ministerstva průmyslu a obchodu, České exportní banky, EGAP a dalších subjektů) Vám nabídneme informace „přímo od pramene“,  prostřednictvím zástupců vlády Moskvy z obchodně ekonomické oblasti.

O své zkušenosti z působení v zemích postsovětského prostoru je připraven se s Vámi podělit i zkušený český exportér!

V příloze zasílám přihlášku k účasti na semináři a jeho upřesněný program. Prosím zájemce o vyplnění přihlášky a její zaslání mailem na adresu trushko@komora.cz , nebo faxem na číslo 266 721 813.

Termín uzávěrky přihlášek jsme stanovili na 11. května 2018.

Ing. František Masopust

 PROGRAM

PŘIHLÁŠKA

Obnoveno  18.05.2018:

Exhibition_Prague-17-05-2018.pptx

ČEB_2018_05_17_For_Industry_země_SNS_Jeník.pptx

EGAP-Prezentace_zeme_SNS_2018.pptx