V prostorách Obchodní a hospodářské komory Ukrajiny (TPP UA) v Kyjevě se 23. května 2018 uskuteční mezinárodní fórum "Dněpropetrovský region: otevřený dialog o investicích". Pořadateli jsou nejvyšší představitelé administrace Dněpropetrovské oblasti.

Fórum je zaměřeno na seznámení potenciálních zahraničních investorů s přednostmi Dněpropetrovského regionu z pohledu průmyslové výroby, vědy a výzkumu i ostatních odvětví, příhodných pro investiční aktivity.

Hosté získají kromě obecných poznatků možnost navázat obchodní vztahy s ukrajinskými partnery, včetně významných státních společností, diskutovat s klíčovými osobnostmi tamních úřadů, ale i možnost nahlédnout za kulisy aktuálních investičních projektů v regionu.

Události se kromě řady známých podnikatelů zúčastní také někteří vysocí ukrajinští státní činitelé. Očekávají se rovněž četná mezinárodní zastoupení, včetně představitelů diplomatických misí.

Kontaktní osobou pro získání dalších informací je paní V. Zatyšniak, ředitelka Dněpropetrovské regionální investiční agentury při Dněpropetrovské oblastní samosprávě:

(056) 742 86 21, (056) 742 86 87,

info@dia.dp.ua

PROGRAM - EN

PREZENTACE REGIONU - EN