Postupujeme informace k podnikatelské misi do Běloruska, kterou, ve spolupráci s MZV ČR a MPO ČR připravujeme v termínu 21. – 24. května 2018. Mise se bude konat při příležitosti zasedání česko – běloruské smíšené komise.

V průběhu mise navštívíme dva významné běloruské regiony – Minsk a Grodno, kde kromě konferencí proběhnou dvoustranná B2B jednání českých a běloruských firem..

Českou delegaci na jednání smíšené komise povede náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický. Pan náměstek se zúčastní i části programu naší podnikatelské mise – česko-běloruských podnikatelských fór v obou navštívených mistech.

Současně nás bude doprovázet mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Bělorusku pan Milan Ekert a obchodní rada velvyslanectví v Minsku pan Ivan Galát. Současně lze očekávat účast velvyslance Běloruska v České republice pana Valerie Kurdyukova.

Připojuji v příloze seznam firem, které v Grodněnské oblasti působí – v případě zájmu si můžete konkrétní firmu vybrat a zahrnout požadavek na setkání s jejím představitelem do firemního profilu.

Prosím zájemce o účast o vyplnění a zaslání přihlášky a firemního profilu na obvyklou adresu trushko@komora.cz nejpozději do 23. 4. 2018

Ing. František Masopust,

předseda představenstva Komory SNS

Program mise

Seznam firem v destinacích

Přihláška na misi

Firemní profil