Komora pro hospodářské styky se SNS, s. o. k. a PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. zvou na odborný seminář

„Novinky v legislativě pro podnikání zahraničních subjektů v Ruské federaci a další právnická témata“


Místo a čas:

PETERKA & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

2. června 2016, od 10 do 13 hodin, registrace od 9:30 hod.

Jednací jazyk: čeština/ruština

Program semináře a přednášející:

10.00 zahájení
František Masopust, výkonný ředitel Komory SNS

Ondřej Peterka, Managing Partner PETERKA & PARTNERS
Jiří Pytlíček, vedoucí oddělení SNS a dalších zemí, MPO ČR
„Aktuální stav česko – ruské obchodní výměny“

Julie Kamenkova, specialista, Obchodní zastoupení RF v ČR
„Rusko – česká obchodně ekonomická spolupráce – možnosti pro české firmy“

Monika Šimůnková Hošková, partner PETERKA & PARTNERS „Obchodní vztahy s ruskými partery z pohledu mezinárodního práva“

Marina Tarnovskaya, ředitelka PETERKA & PARTNERS Moskva
„Zajištění závazků – nové možnosti v ruském právu (záruky, escrow, zástavní právo, …)“

12.00 – 12.30 Diskuse na odpovědi vystupujících na dotazy

12.30 – 13.00 Občerstvení, volná diskuse

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

Vyplněné přihlášky zasílejte prosím na adresu trushko@komora.cz