Na počátku června se uskuteční podnikatelská mise doprovázející předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku při jeho oficiální návštěvě Moldavské republiky.

Podnikatelskou misi v termínu od 9. do 10. 6. 2016 organizačně společně zajišťují Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede <b>viceprezident SP ČR František Chaloupecký</b>.

Předpokládá se, že delegaci budou tvořit nejen firmy, které již s moldavskou stranou spolupracují a jejichž aktivitu v teritoriu tato významná návštěva může podpořit, ale i představitelé podnikatelských subjektů, které chtějí této příležitosti využít k navázání nových obchodních kontaktů. Tomu bude přizpůsoben i program cesty, který se připravuje ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Moldavsku a Obchodně průmyslovou komorou Moldavska.

Samozřejmě se plánuje realizace podnikatelského fóra a bilaterálních jednání firem.

Organizátoři upozorňují, že počet účastníků podnikatelské delegace je omezen kapacitou vládního speciálu.

Uzávěrka přihlášek je 20. května 2016.


Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář na adrese:
http://registrace.spcr.cz/?eventId=315&controller=event&task=individualRegister

event.  zde: http://registrace.spcr.cz/

Bez vyplnění elektronického formuláře nelze přihlášku zájemců akceptovat.


Podepsanou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu pserakova@spcr.cz

Dále je nutno vyplnit vzorový snímek v PowerPointu (do slide lze vložit i logo společnosti), zpracované zaslat paní Evě Bradáčové (ebradacova@spcr.cz). Na stejné  adrese počekávají i logo účastnické společnosti v tiskové kvalitě (300DPI nebo vektorový formát) a fotografii účastníka mise o velikosti 32x35mm (slouží jako podklad do katalogu podnikatelské mise).

Pozvánka

Program

Přihláška

Vzorový PowerPoint