Vážení členové a partneři Komory SNS,

s mimořádným potěšením Vám předkládám možnost přihlásit se k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet pana ministra Jana Mládka při jeho pracovní návštěvě BĚLORUSKA!!

Komora SNS byla panem ministrem pověřena připravit doprovodnou misi k jeho cestě do Minska a Gomelu ve dnech 18. – 21. května 2016 (Pozor, cesta zkrácena - viz níže.) Cesta se bude konat vládním speciálem. Při přípravě mise Komora SNS spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR.

PROGRAM MISE - opravený

PŘIHLÁŠKA - opravená

FIREMNÍ PROFIL

V Minsku se při této příležitosti bude konat zasedání česko – běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci.  V Gomelu se v rámci návštěvy zúčastníme Mezinárodního investičního fóra, na kterém také představitelé české delegace vystoupí.

Společně s místními odděleními Běloruské obchodně průmyslové komory v obou navštívených destinacích připravujeme B2B jednání mezi účastníky naší podnikatelské mise a zástupci místních firem.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých účastníků v ruštině. Všechny účastnické firmy mají zde základní zápis zdarma, je však možné zadat si navíc placenou reklamu (i pro neúčastnící se firmy). V tomto případě prosím kontaktujte PP Agency, pí. Zámorskou (zamorska@ppagency.cz ), příp. tel.: 221 406 662.

 Přihlášky a firemní profil prosím zasílejte na standardní adresu – trushko@komora.cz tak, abychom mohli uzavřít přihlášky nejpozději k 22. dubnu 2016.

Obnoveno 13.4.2016

Z technických důvodů je třeba zkrátit naši cestu  a tak se podnikatelská mise do Minska a Gomelu bude konat v termínu 18. – 20. 5. 2016 – aktualizovaný program připojuji.

Vzhledem ke zkrácení cesty se snižují náklady s ní spojené (aktuální částka je 35.900,-Kč) – aktualizovanou přihlášku připojuji též.

 Od partnerů v Gomelu jsme obdrželi seznam investičních projektů v Gomelské oblasti.