Z pověření vedení Jihomoravského kraje připravuje Komora SNS, ve spolupráci s KHK Jihomoravského kraje a OHK Brna konferenci, na které proběhne prezentace možností spolupráce mezi českými firmami a firmami Republiky Tatarstán.

Konference pod názvem ´Česko – tatarstánské podnikatelské fórum´ se bude konat dne 7. dubna 2016 od 10.00 hod. do 12.00 hod. v Brně v hotelu Holiday Inn, Křižikovského 20.

Delegaci Tatarstánu, která přilétá do Brna na pozvání hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, vede a na konferenci bude také vystupovat prezident Republiky Tatarstán pan Rustam Minnichanov. Mezi dalšími vystupujícími jsou například ministr průmyslu a obchodu ČR pan Jan Mládek, místopředseda vlády RF pan A. Karimov, generální ředitel EGAP pan Jan Procházka či S. Ivanov, předseda Státního výboru Republiky Tatarstán pro turistiku.

S ohledem na časové možnosti je termín uzávěrky stanoven na 5. 4. 2016.
Přihlášky prosím zasílejte na známou adresu trushko@komora.cz

PROGRAM

DELEGACE

PŘIHLÁŠKA