(Mise byla zrušena)  Podnikatelská mise, která bude doprovázet místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu. Mise se uskuteční ve dnech 9. až 11. března 2020.

Uzávěrka závazných přihlášek je 14. února 2020.