Podnikatelská mise do Ruské federace (ve spolupráci s MZe ČR) s daty od 25. 11. do 29. 11 2019