Podnikatelská mise do Ruské federace (ve spolupráci s GK SPb) s daty od 1. 11. do 30. 11. 2019