Podnikatelská mise do Běloruska  28. 10. – 31. 10. 2019

Návštěva hlavního města Minska a Vitebské oblasti

V doprovodu náměstka MZV ČR Martina Tlapy

Podnikatelská fóra a B2B jednání s partnery v navštívených destinacích

Prezentace investičních možností a uplatnění pro české firmy v navštívených regionech

V obou navštívených destinacích se uskuteční standardní podnikatelská fóra, spolu s dvoustrannými B2B jednáními s představiteli místních firem, majícími zájem o spolupráci s českými partnery.

 Přihlášky prosím zašlete na e-mailovou adresu: kuzin@komora.cz.

 Oficiální uzávěrka přihlášek je 01.10. 2019.

PROGRAM MISE Minsk

PŘIHLÁŠKA MISE Minsk