Podnikatelská mise na Ukrajinu při příležitosti zasedání Česko-ukrajinské MVK (ve spolupráci s HK ČR)