Jménem Komory pro hospodářské styky se SNS a Svazu průmyslu a dopravy ČR si Vás dovolujeme pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou na Mezinárodní veletrh Mašinostrojenie - Metalloobrabotka v ruské Kazani.

Mise se uskuteční ve dnech 4. až 7. prosince 2018 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy prezident Jaroslav Hanák a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

Hlavním bodem cesty bude podnikatelské fórum, na které budou přizvány firmy jak z řad vystavovatelů, tak i společnosti z dalších oborů oslovených tatarským ministerstvem průmyslu a obchodu a místními obchodními komorami. Podnikatelské fórum zahájí paní ministryně Nováková za účasti svých protějšků. V rámci podnikatelské mise budou mít firmy příležitost zúčastnit se slavnostního zahájení veletrhu a společenské akce na podporu česko-tatarských obchodních vztahů.

Účast v delegaci doporučujeme firmám nejen z oblasti strojírenství a zpracování a obrábění kovů, ale i společnostem, které působí v chemickém, elektrotechnickém, energetickém, automobilovém průmyslu, v IT a dalších oborech.

Uzávěrka závazných přihlášek je ve středu 14. listopadu 2018.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 34 900,- Kč.

 Více informací na: https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12276-podnikatelska-mise-na-veletrh-masinostrojenie-metalloobrabotka-v-kazani

Ing. František Masopust
Předseda představenstva
Generální manažer
Komora SNS
Tel.: +420 266 721 812, 814
Mobil: +420 732 227 882