Připravované akce, mise


Podnikatelská mise na Ukrajinu 14. - 15. 11. 2018 (ve spolupráci s MPO)

13.11.2018 - 16.11.2018   Dnipro

Zveme na podnikatelskou misi do ukrajinského Dněpru (dříve Dněpropetrovsk), která se bude konat ve dnech 14. – 15. 11. 2018. Naše misi bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu ČR paní Martu Novákovou a bude…

Mise Uzbekistán (Taškent) 26. – 29.11. 2018 (ve spolupráci s SPD ČR)

26.11.2018 - 29.11.2018   Taškent

Vážení, z pověření Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si Vás dovolujeme pozvat k účasti na podnikatelské misi do Uzbekistánu, která se uskuteční v termínu 26. - 29. 11. 2018 a bude doprovázet 1. místopředsedu PS…


Mise do RF (Kazaň) 4. – 7. 12. 2018 (ve spolupráci s SPD ČR, za účasti MPO ČR M. Novákové)

04.12.2018 - 07.12.2018   Kazaň

Jménem Komory pro hospodářské styky se SNS a Svazu průmyslu a dopravy ČR si Vás dovolujeme pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou na Mezinárodní veletrh Mašinostrojenie -…